Výstavba na Klamovce opět ožívá?

31.05.2017

Dne 24. 5. 2017 bylo Stavebním úřadem Prahy 5 rozhodnuto o pokračování územního řízení k projektu Obytný soubor Klamovka. Jedná se o výstavbu ve východní části parku Klamovka na ploše téměř 2 ha, původně určené pro veřejné vybavení a sport. Developer Metrostav Delta, s.r.o., respektive jím založená společnost Vilapark Klamovka s.r.o., zde chce postavit devět 4 - 7 patrových obytných domů, v nichž by mělo být až 150 bytů a v suterénech stání pro více než 214 aut. Projektem v takovéto ohromné hmotě a s maximálním vytěžením území by došlo k nenávratnému poškození vstupní brány do lokality Hřebenka, která je vyhlášená svým architektonickým půvabem a doposud téměř homogenní vilovou zástavbou.

Před rokem pak Rada hl.města Prahy schválila podnět na pořízení změny územního plánu č. 792 v lokalitě Klamovky z funkce obytné zpět na původní sportoviště a veřejné vybavení. To znamená, že by zde nebyla možná výstavba komerčního bydlení. Změna vychází z podnětu Prahy 5, který předkládal zastupitel Lukáš Budín ještě v minulém volebním období a prosadil její schválení. Pochybnosti a kritika, že tento podnět nemá šanci na úspěch, se ukázaly jako liché - tato změna stále probíhá a má velikou šanci se dostat do dalšího projednání.

Stanovisko MČ Prahy 5 je jasné - nesouhlas se stávající podobou projektu. To bylo vyjádřeno i námitkami v rámci územního řízení k tomuto projektu, námitkami které opět vycházely z podnětu zastupitele Lukáše Budína.

Situace tedy rozhodně není taková, že proti sobě stojí spolek a developer a obec zaujímá roli jakéhosi neutrálního arbitra. Praha 5 zastupuje přes 80 tisíc obyvatel, Spolek za záchranu Klamovky zhruba 150 lidí. Je to tedy Praha 5, kdo by měl jasně a nekompromisně požadovat minimálně změnu projektu. Spolek pak zde může působit jako spojení s veřejností a podpůrná a aktivistická síla. Navíc je nutné si uvědomit, že samotná výstavba, takto velkolepě pojatá, by měla výrazný vliv nejenom na sousední rezidenty, ale i na celou Prahu 5, zatížila by enormně dopravu, již tak v současné době přetíženou. Vítáme proto, že ze strany 1. Zástupce starosty, Martina Slabého, byla iniciována schůzka mezi zástupci investora, Prahy 5 a Spolku za záchranu Klamovky s cílem pokusit se nalézt konsensus. Uvidíme, jak úspěšná tato snaha bude.

Živá Praha 5 považuje za typické a vypovídající, že jádro problému tkví nejenom v samotném způsobu, jak prapodivně a podezřele proběhla tehdejším primátorem Hudečkem prosazovaná změna územního plánu ze sportoviště a školství na funkci obytnou, ale především pak snahu investora maximálně vytěžit území, a to jednotvárnou bytovou výstavbou v co nejvýše možném objemu a výšce. Je pak pochopitelné, že reakce místních obyvatel byla tak prudká a kritická. Uvědomujeme si, že daná lokalita je v současné době zanedbaná a již patří k jakémusi koloritu ze strany investorů argumentovat bezpečností, ohrožením občanů apod. To však rozhodně neznamená, že jediným možným řešením, jak situaci řešit, je celé území zastavět domy, navíc bez valné architektonické úrovně. Zastavět pouze bytovými domy bez veřejného vybavení, služeb, protože byty se snadněji prodávají, znamená pro developera rychlý zisk. Přemýšlet o obchodě, restauraci, podpořit školství, to přeci není ekonomické, to není dobrý byznys. A právě toto by měla prosazovat obec a hlídat spolek. Toto je směr a cíl, který obecně sledujeme a budeme nadále prosazovat. NESTAVME BYTY, STAVME BYDLENÍ!

K samotnému územnímu řízení - do 8. 6. 2017 se mohou již přihlášení účastnící k doplněným podkladům vyjádřit. Poté Stavební úřad Prahy 5 vydá rozhodnutí, kde budou připomínky účastníků řízení vypořádány. Co by plánovaná výstavba znamenala pro danou lokalitu, netřeba rozvíjet. Proti tomuto projektu v této konkrétní podobě bude Živá Praha 5 nadále vystupovat a prosazovat zastavení její realizace, o to více, že v jejím přípravném výboru jsou dva zástupci Spolku za záchranu Klamovky!

Pokud nám budete chtít pomoci či se zapojit, neváhejte a pište nám na ziva.praha@gmail.com.

Za živou Klamovku, Vaše Živá Praha 5!

- autor textu: Lukáš Budín, člen petičního výboru ŽP5 a spolků Přátelé Malvazinek a Spolek za záchranu Klamovky

Odkazy:

Usnesení ZMČ Praha 5 z 19. 06. 2014 - https://praha5.cz/cs/zasedani-dokument/usneseni-zastupitelstva-404/2158-33-zasedani-zastupitelstva-2014-06-19/23659

Usnesení RMČ Praha 5 z 08. 06. 2016 - https://praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/5496 

Oznámení Stavebního úřadu o pokračování územního řízení - https://praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/urad/18095-mc05-25179-2017-osi-3000-2014-no-smp1014-oznameni-o-pokracovani-v-rizeni-obytny-soubor-klamovka-praha-smichov-cp1061-podbelohorska-5-na-poz-parcc-3986

Facebook Spolku za záchranu Klamovky - https://www.facebook.com/profile.php?id=100005549086827&fref=ts

Architektonická situace ke stažení: