Vyjádření zastupitele Lukáše Budína k situaci Kavárny co hledá jméno

03.10.2017

V návaznosti na tiskové prohlášení radnice Prahy 5 (viz odkaz níže) k trestnímu oznámení na starostu Pavla Richtera ve věci podniku "Kavárna co hledá jméno" bych se rád stručně vyjádřil.

Mrzí mě, že radnice Prahy 5 místo toho, aby celou záležitost řádně prošetřila, tak vše nepochopitelně zlehčuje a snaží se navodit zdání, že se jedná o politický boj a snahu tuto kavárnu zlikvidovat. Ve své zprávě zcela opomíjí základní problém, tedy nezákonné fungování komerčního projektu a opakované zvlášť hrubé porušování nájemní smlouvy, na což jsme my všichni zastupitelé byli dlouhodobě upozorňováni nájemníky bytového domu, kde je kavárna provozována.


Mou povinností jako zastupitele je vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Jako zvolený zástupce Prahy 5 jsem považoval a považuji za nezbytné adekvátně reagovat právě v situaci, kdy se na všechny zastupitele obrátili občané Prahy 5 ve věci provozování této kavárny. Byl jsem bohužel jediný, kdo s nimi začal efektivně komunikovat ve snaze nalézt konsensuální řešení. Vedení radnice v tomto bohužel zatím selhalo. Vše je jasně doložitelné několikaměsíční komunikací, kterou nájemníci bytů s radnicí Prahy 5 vedli. Po nastudování podkladů jsem dospěl k podezření, že došlo k porušení zákonů, na což jsem upozornil i ve své interpelaci na zářijovém zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Vedení Prahy 5 dle mého názoru adekvátně na tyto výtky a upozornění nereagovalo a jako občan ČR a zvolený zastupitel jsem neměl jinou možnost, než reagovat podáním trestního oznámení. Tento krok jsem považoval za poslední způsob, jak vše důkladně prověřit, pochybení napravit, a splnit tak svoji úlohu zastupitele a odpovědnosti vůči občanům Prahy 5, kteří jsou u mě na prvním místě. Rozhodně to pro mě nebylo jednoduché rozhodnutí.Jednoznačně tedy odmítám argument politického boje a vyřizování si účtů mezi politiky na Praze 5. Považuji to za urážlivé a za snahu odvést pozornost od skutečného problému, tedy dodržování zákonů a férového přístupu ke všem podnikatelským subjektům na Praze 5, které jsou povinny striktně splnit všechny povinnosti a náležitosti. Není možné nadržovat takovýmto způsobem jednomu subjektu, byť považuji jeho činnost za prospěšnou. Není možné mávnout rukou nad předpisy a nařízeními, které mají své opodstatnění, nejedná se o "pár razítek" a byrokracii. Není možné nadřadit lajky na FB nad zákon.

Nechávám nyní vše na prověření orgány činnými v trestním řízení, protože Praha 5 tohoto sama nebyla schopna. Pokud je vše v pořádku, jak tvrdí vedení Prahy 5 a provozovatel kavárny, pak se nemusí ničeho obávat a vyhrožovat podáváním trestního oznámení pro pomluvu a stížnostmi na radu ČTK. Jediným mým cílem je vše prověřit a zkontrolovat.


--

V Praze 3. 10. 2017

Lukáš Budín


zastupitel MČ Praha 5


Vyjádření MČ Prahy 5: https://praha5.cz/cs/dokument/urad/212607-vyjadreni-mc-prahy-5-kavarna-co-hleda-jmeno