Stanovisko a otevřený dopis Spolku za záchranu Klamovky versus vydané rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Klamovka

31.08.2017

Spolek za záchranu Klamovky (dále jen Spolek) odeslal zastupitelům Prahy 5 a Hl. města Prahy otevřený dopis a výzvu k aktuální situaci projektu Obytný soubor Klamovka developera Metrostav a.s. Zároveň tak reagoval na několik předcházejících jednání mezi zástupci Prahy 5, Metrostavu a Spolku. Jedná se i o určité vymezení proti Stavebním úřadem Prahy 5 vydanému rozhodnutí o umístění stavby pro tento projekt.

Samotný projekt počítá s osmi 4-7-mi patrovými bytovými domy, tedy 150-ti byty a 230-ti garážovými stáními, to vše ve stabilizovaném území v těsném sousedství parku Klamovka a vilové čtvrti Hřebenka. Pozemek byl původně dle územního plánu mnoho desetiletí určen
jako rezerva pro sport a školství. Nicméně před několika roky došlo narychlo a za prapodivných okolností ke změně jeho funkce na čistě obytné území a o několik měsíců pak bylo opět narychlo odsouhlaseno i navýšení výškového koeficientu, protože 4-5 pater bylo invesorovi málo. Praha 5 pak na základě předkladu tehdejšího zastupitele Lukáše Budína předložila podnět na změnu územního plánu zpět na původní funkci tedy rezervy pro sport a školství. Poslední fáze této zpětné změny by mělo projednat během roku Zastupitelstvo Hl. města Prahy.

Stanovisko Spolku je jasné a vychází z usnesení schválených na poslední jeho schůzi (srpen 2017):


  1. S návrhem Metrostavu snížit blok A o jedno patro spolek nesouhlasí , protože ani upravený projekt nesplňuje základní požadavky na výstavbu, ani podmínky dříve stanovené odborem výstavby HMP.

  2. Bytová zástavba je v dané lokalitě nežádoucí, a proto spolek trvá na změně ÚP, která v současnosti probíhá a jejímž cílem je změna účelu využití území na občanskou vybavenost a sport a zachování zeleně v maximální možné míře.

  3. Spolek navrhuje, aby MČ Praha 5 odkoupila pozemky Metrostavu, protože to je
    jediný způsob, který zajistí vhodné využití ploch, neboť tyto přestanou být předmětem obchodních zájmů investorů a o jejich využití bude rozhodováno ve prospěch občanů a nikoliv podnikatelských subjektů.

Dopis Spolku naleznete v příloze tohoto článku.

Několik dní před jeho odesláním pak Stavební úřad Prahy 5 vydal historicky již podruhé rozhodnutí o umístění stavby pro projekt Obytný soubor Klamovka - viz příloha. Všechny námitky podané účastníky řízení  zamítá a souhlasí s navrhovaným projektem, tak jak byl předložen
navrhovatelem/investorem. Toto rozhodnutí je pro Spolek neakceptovatelné a v termínu, tedy do 2.9. 2017, podá proti rozhodnutí odvolání. Při prvním vydaném rozhodnutí Spolek při odvolání k nadřízenému orgánu na MHMP uspěl a případ byl vrácen zpět na Prahu 5 k novému územnímu řízení. Vzhledem k tomu, že upravený návrh nedoznal přílišných změn oproti původnímu a magistrátem vrácenému, lze předpokládat že dojde opětovnému vrácení na Prahu 5, nebo se projeví opět "politická vůle"?

Živá Praha 5 stojí za Spolkem a jeho snahami, chceme nejenom na Klamovce, bydlet ale i žít a tento projekt v této podobě nepovažujeme za veřejně přínosný - přinese především zhoršení kvality života v dané lokalitě.