Rada Prahy 5 narychlo a potajmu podpořila likvidaci zeleně v lokalitě Mrázovka

18.08.2017

Tisková zpráva Živá Praha 5, dne 18. 8. 2017

Likvidace zeleně přiulici Nad Mrázovkou byla podpořena usnesením Rady Prahy 5 na jejím zasedání 16. 8. 2017. Šalamounské usnesení, kde se podnět na změnu územního plánu (dále ÚP) bere na vědomí, ale druhým dechem se přidávají požadavky, znamená ve skutečnosti
podporu tohoto podnětu a jeho další projednání. Jedná se o podnět na změnu ÚP ze zahrad a sadů na čistě obytné, o kterých jsme psali v předešlých dvou článcích, viz odkazy na konci textu.

Důvodová zpráva k tomuto bodu programu Rady byla napsána zcela tendenčně, tak aby byl podpořen nepřímý souhlas s předkládaným podnětem. Poukazuje se na zanedbaný stav a bezdomovce, na údajně nespokojené místní obyvatele aj. Již se však nezmiňuje, že zanedbaný
stav je důsledkem nečinnosti majitele, který si tak uměle vytvořil argument pro svůj záměr zhodnotit své pozemky, které kupoval s vědomím, že jeho funkce je v ÚP zahrady a sady. Místo jasného nesouhlasu se Praha 5 vyslovila pro další projednání tohoto podnětu, a šla tak na ruku soukromému vlastníku. Nepostavila se za zachování tolik důležité zeleně v centrálním Smíchově, která plní funkci ochlazování vzduchu, lapače nečistot a další a v podstatě zadarmo podpořila případné navýšení ceny pozemku soukromého majitele.

Zastupitel Lukáš Budín k tomu dodává: "Považuji toto rozhodnutí za naprosté selhání vedení Prahy 5 a ochranu jejich obyvatel a veřejného zájmu ve prospěch zájmu soukromého, jao bychom se vrátili o 10 let nazpět."

Za zmínku rovněž stojí, že důvodová zpráva odkazuje na usnesení Výboru územního rozvoje Prahy 5 z místního šetření, i když nebylo pravomocné v důsledku nedostatečného počtu jejich členů. "Nebylo nám řečeno, že se na tomto šetření bude dávat dohromady jakékoliv usnesení, i proto byl Výbor územního rozvoje neusnášenischopný. Sám jsem musel odejít dříve s vědomím, že usnesení se bude tvořit na standardním zasedání ní výboru. Působí to na mě, že někdo potřeboval rychle toto usnesení protáhnout a co nejrychleji odsouhlasit radou. Takže vlastník pozemku, pan X, asi zapracoval a může si mnout
ruce", doplňuje Lukáš Budín.

Jak jsme psali na svých stránkách, toto rozhodnutí zakládá ideální precedens pro další soukromé majitele zelených ploch v ÚP ( a že jich je !!), kteří "opominou" pečovat o své zahrady a zeleň a následně s argumentem, že chtějí území revitalizovat, rozuměno zastavět, požádají o změnu ÚP na obytnou plochu! Tak se za nedlouho zastaví pozemky pod Šalamounkou a mnohé jiné. Podpisy pod petici proti této změně nadále sbíráme a hodláme odevzdat v průběhu září. Celá záležitost nicméně není o peticích ale o povinnosti obce řádně spravovat své území. Zde Praha 5 zásadně selhala a navrátila územní rozvoj zpět do doby primátora Pavla Béma, kdy takovéto a podobné změny byly na denním pořádku. Nyní doufáme, že MHMP tento podnět zamítne, stejně jako ho při prvním pokusu vlastníka před třemi roky zamítla i Praha 5.

Odkazy:

https://www.zivapraha5.cz/l/mrazovka-opet-v-hledacku-developeru/

https://www.zivapraha5.cz/l/petice-proti-zmene-uzemniho-planu-v-lokalite-mrazovka/

https://www.zivapraha5.cz/l/nad-mrazovkou-se-stahuji-developerske-mraky-osobni-zazitek-z-mistniho-setreni/

https://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8234