Prezentace projektu Zlatý lihovar

31.10.2017

Na 18. zasedání Výboru územního rozvoje Prahy 5 dne 31. 10. 2017 byla hlavním bodem programu prezentace projektu Zlatý lihovar. Jedná se o další z důležitých rozvojových lokalit tzv. Smíchova jih, která by měla být vnímaná právě v návaznosti na další plány a projekty na tomto území - přirozeně pak především v souvislosti s projektem Sekyra group od Na Knížecí až po Smíchovské nádraží a okolí.

Objekt Lihovaru na Smíchově je pak důležitý i z technicko - památkářského hlediska. Samotný projekt Zlatý lihovar, tak jak je prezentován, výrazně ovlivní pohledový horizont Smíchova (viz plánovaná dominanta), celkově pak urbanismus a dopravní situaci v dané lokalitě. Obě chráněné budovy/památky pak jsou bohužel v projektu značně utopené. 

Existují zde proto oprávněné obavy z negativních dopadů takovéhoto projektu. Nestavíme se proti rozvoji území spojeného s výstavbou, ale je nutno řešit nejenom soukromé a ekonomické, ale především veřejné zájmy - tedy podpora a vznik adekvátních služeb a vybavení jako je škola, hřiště, zeleň a parky, obchody a další a vnímat území i z urbanisticko-architektonického hlediska. To vše pak v kontextu rozvoje celého území v širším okolí Smíchovského nádraží. To je samozřejmě úkol vedení Prahy 5. Nakolik uspěje se teprve uvidí.

Je škoda, že dnešní zasedání se konalo v neobvyklých 14 hodin, kdy většina občanů plní své pracovní povinnosti v zaměstnání. Vítáme proto výzvu jednoho ze spolků platformy ZaPět, aby se veřejná prezentace  uskutečnila ve vhodnější čas a s adekvátní mediální propagací. Zasloužíme si to. Pro ty, kteří nemohli dorazit na dnešní zasedání přikládáme aktuální prezentaci.