Pomozte ochránit Prokopské údolí před devastující správou Lesů hl. m. Prahy

28.06.2018

Živá Praha 5 aktivně podporuje práci a snahu  Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, jednoho ze spolků Prahy 5, se kterými spolupracujeme na smysluplném a citlivém rozvoji Prahy, ochrany jeho přírodních a historických památek, celkově pak na Praze 5 k životu nejenom k bydlení.

Vítáme proto iniciativu zmíněného spolku a jeho petici za šetrnou a odpovídající správu této jedinečné lokality, konkrétně pak na případu známého jezírka a probíhajících úprav koryta Dalejského potoka. Doprovodný text spolku i s odkazem na elektronickou petici přikládáme přílohou. 

Prokopské údolí je přírodní rezervací, tedy územím s nejvyšší ochranou přírodního prostředí. Bohužel této přísné ochraně neodpovídá jeho správa a údržba.

Samotná rezervace je v majetku obce, tedy hlavního města Prahy. Pověřeným správcem je pak městská společnost Lesy hl. m. Prahy. Považujeme na pováženou, že tato společnost tak neodborně a fatálně zasahuje do fungování Prokopského údolí? 

 Je to doložitelné na dvou příkladech, kterých se týká samotná petice. Citujeme:

1) "Na základě  hrubého zásahu správce  již dva roky vtéká do jezírka jen nepatrná část přítoku a většina vody ihned odtéká do Dalejského potoka. Hladina vody je výrazně nižší, stejně tak její objem. To se vše negativně podílí na úrovni "samočistění". S poklesem objemu vody také zmizela většina k vodě vázaného ptactva."

2) Návštěvníci Prokopského údolí mohli pak v posledních dvou měsících zaznamenat tzv. "revitalizaci" Dalejského potoka. Tato revitalizace spočívala ve vybetonování(!) stávajícího koryta. Připomínáme, že se jedná o potok protékající přírodní rezervací.  Na toto betonové podloží se pak uložily kameny. Výdaje jsou hrazeny z evropských financí na ochranu přírody! Jaká absurdita. To vše v kontextu doby, kdy se v ČR znatelně mění klima a vodní hladiny vysychají a betonové koryto urychlí průtok již tak vysychajícího Dalejského potoka.

Ochrana přírodní rezervace a parku Prokopské a Dalejské údolí je jedním z našich hlavních programových cílů pro nadcházející komunální volby. Další programové cíle a priority Vám budeme postupně představovat na webu, fb, youtube, ale i na živo při setkáních. Budeme rádi za Vaše komentáře, postřehy, podněty ale i konstruktivní kritiku.

 Na závěr pak jednoznačně vypovídající výzva Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí :  Pomozte nám přinutit Lesy hl.m. Prahy a MHMP přijmout odpovědnost za pochybení a zjednat nápravu dříve, než bude pozdě.


Za živý Prokopák, Vaše Živá Praha 5.

Odkazy na článek a petici:

https://prokopskeudoli.org.uvirt11.active24.cz/index.php/cs/41-cesky/ochranarske-aktivity/ochrana-krajiny/482-prokopske-jezirko-zanika-pred-ocima

https://www.petice24.com/petice_za_zachranu_jezirka_v_prokopskem_udoli_praha_5