Otevřený dopis starostovi Prahy 5 od nájemníků ze sousedství Kavárny co hledá jméno

05.10.2017

Dnes obdrželi všichni zastupitelé a zastupitelky otevřený dopis adresovaný panu starostovi Prahy 5 a to od nájemníků bytového domu v ulici Stroupežnického 10. Ten sousedí přímo s podnikem Kavárna co hledá jméno. Nebudeme nikterak komentovat jeho obsah, jenom jsme si dovolili ho umístit na své stránky a nechat na zvážení každého, zda jde opravdu jen o politický boj, jak neustále tvrdí vedení radnice či o kvalitu a bezpečnost života občanů,
rezidentů Prahy 5 a zda jim je opravdu nasloucháno. Dopis naleznete v příloze tohoto článku.

Jako doložení, že Praha 5 byla informována o závažných porušováních a nesrovnalostech již v době minulé a žádána o ukončení smlouvy je i dopis adresovaný vedoucímu Odboru majetku a investic v kopii přeposílaný i všem zastupitelům, rovněž viz příloha.

Abychom předešli dalšímu obviňování ze strany vedení Prahy 5, že se zde jedná pouze o politický boj a sbírání politických bodů, i v tomto případě se zdržíme jakýchkoliv stanovisek a komentářů.

Považujeme za důležité, aby byla veřejnost seznámena s maximálním množstvím informací, měla možnost znát postoje všech zainteresovaných stran, jinak může docházet vědomě či nevědomě k matení či překrucování reality.