Odmítá Praha 5 nový projekt Protikorupční kavárny? 

10.11.2017

Rada MČ Praha 5 zrušila svým usnesením na zasedání konaném dne 8. 11. 2017 bez udání jakéhokoliv důvodu(!) "Záměr pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 10", tedy prostoru, který donedávna využívala Kavárna co hledá jméno (dále jen Kavárna). Do výběrového řízení se kromě provozovatele Kavárny přihlásila i Motocyklová asociace ČR, o.s. (dále jen MAČR) s projektem kavárny a zázemím pro svoji organizaci a dále pak Centrum of Excellence for Good Governance (dále jen Good Governance) zastupovaná známým bojovníkem proti korupci a bývalým náměstkem ministra financí, Ing. Lukášem Wagenknechtem, a to s projektem Protikorupční kavárny. Jak MAČR, tak Good Governance nabízí vedle širšího spektra veřejných služeb i vyšší nájemné. Vedení Prahy 5 však raději na zasedání Rady MČ Praha 5 rozhodlo bez jakéhokoliv odůvodnění vypsaný záměr zrušit, což vyvolává dojem, že pro ni Protikorupční kavárna či pomoc osobám zraněným po autonehodách a podporujících elektromobilitu není příliš veřejným přínosem a raději nechá objekt chátrat. Oproti tomu veřejně hájí podnik, jehož provozovatelé opakovaně a vědomě porušovali zákon i nájemní smlouvu s městem a kteří se svým chováním vůči nájemníkům sousedních bytů dostali i do médií. Možná je vysvětlení ale velmi jednoduché...Praha 5 asi není připravena na skutečné kroky podporující protikorupční politiku!

Několik týdnů sledovaná kauza, kdy protizákonné a protismluvní podnikání Kavárny nechává vedení Prahy 5 (TOP09, ANO2011, ODS, KDÚ-ČSL a Demokraté Jana Kasla) zcela klidným, postoupilo do další fáze. Ponecháváme stranou, že radnice Prahy 5 podporovala a vehementně bránila protiprávní stav fungování Kavárny, jejíž provozovatelé se zaštiťovali osobními vazbami na vedení MČ Praha 5, a navrhovalo jí prodloužení smlouvy. I z tohoto důvodu bylo jako poslední možnost podáno trestní oznámení k prověření celé věci, protože Praha 5 nekomunikovala a na výzvy a podněty občanů nereagovala adekvátně.

Dalším dílem pak bylo schválení záměru pronájmu výše uvedeného prostoru, do kterého se mohly přihlásit i další subjekty. Praha 5 pravděpodobně předpokládala, že se bude jednat o formální záležitost. Jaké bylo asi její překvapení, když se do řízení přihlásila MAČR a Good Governance? MAČR navíc obdržela od provozovatelů Kavárny nabídku odstupného za to, že se veřejné soutěže na další pronájem tohoto prostoru zdrží!!! Oba zmíněné záměry nejenže jsou pro Prahu 5 ekonomicky výhodnější, ale svým portfoliem služeb a fungováním i dle našeho názoru přínosnější pro veřejný zájem, než tomu bylo u předešlého provozovatele Kavárny. Nevíme, jaký byl důvod zrušení záměru, v usnesení ani v důvodové zprávě není o tomto ani slovo.

MAČR navrhuje vedle zřízení kavárny a osvěty stran aktivit souvisejících s elekromobilitou a jejím Ombudsmanem i další aktivity, jako je zaměstnávání obětí dopravních nehod, konání seminářů, prezentací a neziskových projektů, pořádání komunitních setkávání s nízkoprahovým klubem a další.

Good Governance pak navrhuje zřízení Protikorupční kavárny, která by představovala komunitní centrum pro setkávání lidí všech věkových kategorií nejen z protikorupční oblasti. Kromě organizování přednášek či workshopů jak s protikorupční tématikou, tak tématikou věnující se současným společensky atraktivním tématům by její zástupci mimo jiné rádi prostor kavárny přeměnili v jakousi živou galerii umělecké tvorby šikovných a kreativních lidí, a to na základě spolupráce s uměleckými středními i vysokými školami působícími nejen v Praze 5. To vše pod záštitou Lukáše Wagenknechta, známého bojovníka proti korupci, který stojí za rozplétáním kauz, jako je "Lithium", "Zakázka bez soutěže pro EET" či "Odtajnění vlastníka Čapího hnízda".

Oba subjekty jsou si pak vědomy a připraveny respektovat, že se jedná o vnitroblok přilehlých bytových domů a že provoz kavárny nemá být omezujícím faktorem pro jejich obyvatele, kteří chtějí dále jako v minulosti daný dvůr využívat jako nerušenou klidovou zónu. Good Governance ve své nabídce přímo uvedli: "...vzájemné kvalitní mezilidské vztahy jsou jedním ze stavebních kamenů fungujícího projektu...", což je plně v souladu s tím, co ve svém vyjádření v posledním vydání měsíčníku Pražské Pětky prezentoval starosta Prahy 5, Pavel Richter, když přislíbil "přispět ke zklidnění sousedských vztahů a zajistit, aby fungování kavárny nenarušovalo oprávněné zájmy nájemníků...", více viz příloha.

Oba subjekty pak mají bohatou zkušenost a portfolio svých aktivit. MAČR se může za své 11leté fungování pochlubit speciálním oceněním v Evropské prestižní soutěži Prix de la Sécurity Routiéer, která každoročně hodnotí nejlepší projekty na záchranu lidských životů v silničním provozu. Tuto cenu obdrželi jako první Češi v historii soutěže.

Good Governance je nezávislým a nestranickým think tankem zaměřujícím se na výzkum, vzdělávání a policy advocacy v oblasti dobré praxe při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokraticko-právního státu. Spolupracuje s organizacemi a institucemi jako Rekonstrukce státu, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Inventura demokracie a dalšími.

Zastupitel Lukáš Budín (ŽP5) k tomu říká: "Praha 5 svým rozhodnutím zrušit záměr dala dle mého názoru najevo, že neví, jak dál, že má strach a netuší, jak celou záležitost vyřešit. Raději tak nechá objekt chátrat, to není chyba nějakého Budína, Praha 5 se takto rozhodla a měla možnost si vybrat a nevybrala nikoho. Vypsat záměr by musela tak jako tak a záměr zrušila.  Padá to jednoznačně na Prahu 5. Vše to pak nahrává domněnkám, že nestandardní osobní vztahy provozovatele Kavárny s vedením Prahy 5 mají pomoci za každou cenu tento projekt "protlačit" bez ohledu na závažná pochybení a protizákonné jednání zástupců tohoto podnikatelského subjektu. Jako zastupitel oslovený občany jsem pak cítil povinnost se v celé záležitosti angažovat, ač jsem tušil, že budu napadán z mnoha stran a téma bude překrucováno jako politický boj, což snad již vedení radnice pochopilo, že opravdu tomu tak není. Projekt Kavárny, který vypadal původně velmi sympaticky, a sám jsem ho podporoval, se nakonec ukázal jako zákulisní tvrdý byznys provozovaný nikoliv neziskovkou ale s.r.o. Odpověď na dotaz, zda za takovým jednáním opravdu stojí upřímná snaha vedení Prahy 5 hájit jen veřejný zájem, nechávám na každém z nás... Já osobně mám o tomto pochybnosti."

Vadí Praze 5 opravdu tolik protikorupční aktivity, že raději záměr pronájmu zrušila? Jaký je to asi signál, nakolik myslí Praha 5 boj s korupcí? Příkladů z usnesení Rady, kdy se schvalují prapodivné zakázky a projekty pro projekty, je poměrně dost. 

Odkazy:

Usnesení RMČ Praha 5 o vypsání záměru https://praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8494

Usnesení RMČ Praha 5 o zrušení záměru https://praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8785