Novela EIA míří do Senátu ČR - po novele stavebního zákona další krok k likvidaci demokracie a práv občanů

30.06.2017

Novela EIA právě míří do Senátu - kvůli uvolnění limitů pro konání zjišťovacího řízení bude spolu s novelou stavebního zákona pro účast veřejnosti likvidační.

"Záměry rozvoje měst" (bytové soubory?) do 5 ha, parkoviště / garáže do 500 stání, obchodní plochy do 0,6 ha (viz příloha) - to vše by dle této novely bylo možné bez zjišťovacího řízení, bez účasti veřejnosti.

Novela EIA navíc ruší podlimitní záměry, takže se o "menších" stavbách ani nedovíme.

Novela navíc ruší možnost vyjádření se k posudku a dále možnost uložení zpracování variantního řešení záměru.

První projednávání novely - ve Výboru pro životní prostředí - bude již 12.7. t.r.

Obracejte se tedy prosím na senátory, aby zejména snížili limity pro zjišťovací řízení. Vzorová výzva je k nalezení v příloze.

Tyto kroky jsou bezprecedentním napadáním občanských práv a svobod, jdou proti Ústavě. Zastavme tento antidemokratický trend. Důsledky těchto prolobbovaných kroků pocítíme v důsledku všichni. Výstavba a rozvoj území je jistě přirozená záležitost, ale měla by podléhat kontrole a přísným pravidlů. V tuto chvíli je nejlepší kontrolou právě veřejnost a místní spolky. Nenechme si brát svá práva! Právo na příznivé životní prostředí je zakotveno v Ústavě ČR. Účast veřejnosti na povolovacích procesech by v demokratické společnosti měla být nejen samozřejmostí, ale navíc vychází ze závazků Aarhuské úmluvy, ke které se ČR připojila. Omezování účasti veřejnosti na povolovacích procesech je navíc v hrubém rozporu s programovým prohlášením současné vlády. Živá Praha 5 bude jednoznačně podporovat aktivity za jejich obranu a ochranu.