Nad Mrázovkou se stahují developerské mraky – osobní zážitek z místního šetření

03.08.2017

Podnět na změnu územního plánu (ÚP) lokality podél východní strany ulice Nad Mrázovkou, a to z funkce PS (sady, zahrady vinice) na OB (čistě obytnou)z důvodu výstavby tří bytových domů má další vývoj ( podrobnější informace o tématu k nalezení zde )

Poté co bylo na červnovém zasedání Výboru územního rozvoje (VÚR) projednání tohoto bodu odloženo, mimo jiné i z důvodu absolutní nepřipravenosti podkladů a tragické prezentace, se to zkusilo jinou cestou. Konkrétně tzv. mimořádným zasedáním výboru spojeným s místním šetřením v dané lokalitě. Nutno podotknout, že se zatím k žádné změně ÚP nic podobného v rámci výboru nepodnikalo. Asi k tomu měla předsedkyně výboru, ing. arch. Hamanová, své důvody, možná i pokyny. Těžko říci a spekulovat rozhodně nehodlám.

Terénní jednání Výboru územního rozvoje konané 1. 8. 2017 se mělo svolat spíše na Apríla, tedy 1. 4. Pečlivě připravené aranžmá udělalo z procházky či místního šetření parádní show. Nechyběli rozčilení sousedé, kterým vadí nepořádek, bezdomovci, feťáci, nechyběl ani starostlivý developer a zástupce majitele pozemků, kterému jde přeci jen a jen o zkultivování svého majetku, kde chce ve třech rodinných domečcích vytvořit útulné bydlení pro sebe a svoji početnou rodinu. Možná proto jsou zmíněné tři 3 patrové domy nazvány "rodinnými". Předpokládám tedy, že v každém domě bude bydlet jedna rodina, nebude rozdělen na byty, protože rodinným domem rozumím dům pro jednu rodinu, jinak by asi toto pojmenování pozbylo smyslu.

Nutno podotknout, že vzrušenou atmosféru podpořilo i neúměrné vedro, takže o zábavu bylo opravdu postaráno. Celé výjezdní zasedání výboru/místní šetření bylo navíc neuspořádané, bez jasného vedení, a jednání se tak rozplynulo do "žvanění" o nesouvisejících tématech bez výsledku.

Pochopil jsem, že smyslem této akce bylo demonstrovat, že pro toto území je přeci nejlepší ho zastavět třemi "domečky", přidat nějakou tu hezky upravenou zahrádku, uklidnit místní zahrádkáře, aby se náhodou nezačali bouřit proti výstavbě a aby si rovně uvědomili že z jejich zahrádek nacházejících se na obecním pozemku se může klidně vbrzku stát veřejný park. Bylo prostě a jednoduše potřeba nechápavcům vysvětlit, že aby zmizela ta "džungle", tak je nutno ji zastavět, slovy investora "zkultivovat" a navíc by k tomu Praha 5 dostala od investora nějaké ty peníze na veřejné cesty atp. To je přeci dobrý deal... , řečeno slovy jednoho českého expremiéra.

Místní šetření mělo jednoduše za cíl přesvědčit zastupitele o investorově pravdě a zastřít konkrétní, jednoduchá a jednoznačná fakta. Je nutno si uvědomit a nezapomenout, že celá věc přece stojí následovně:

  1. pan X si za přiměřenou cenu koupil pozemky určené v ÚP jako zahrady, sady a vinice
  2. léta se o ně nestaral, pořádně je neoplotil a nechal je zpustnout
  3. teď na tu svoji vlastní divočinu poukazuje a slibuje nápravu, když mu bude povolena změna ÚP a tím i výstavba
  4. požaduje tak na členech VÚR (a později asi i zastupitelích) úřední posvěcení svého nezodpovědného jednání i souhlas s finanční spekulací, která jeho pozemky mnohonásobně zhodnotí.
  5. Pokud  VÚR a potažmo vedení Prahy 5 odsouhlasí tento podnět na změnu, bude se jednat o ideální precedens pro další soukromé majitele zelených ploch v ÚP ( a že jich je !!). Tak se za nedlouho zastaví pozemky pod Šalamounkou a mnohé jiné... A i pan X. může za pár let postupovat stejně na svých přilehlých pozemcích.

Nikdo panu X přeci nebránil pečovat o svůj majetek. Teď touto svou džunglí vydírá zastupitele a je trapné sledovat, jak jeho jednání u některých z nich nachází sluchu. Jako lokální politik a patriot Prahy 5 pevně doufám, že si případnou podporu této změny ÚP ze stran konkrétních zastupitelů a politických stran vyhodnotí i voliči v místních volbách za necelý rok a půl.

Jak se k tomu postaví jednotliví členové VÚR? Má za neschopnost majitele starat se řádně o svůj majetek platit Praha ztrátou dalších zelených ploch? Navíc ploch v centrálním Smíchově, kde jakákoliv zelená plocha má svoji nezanedbatelnou úlohu, kterou můžeme ocenit především v dnešních tropických dnech (snižování teploty, prachu a další).

Proč vadí právě tato džungle a ne ta naproti kolem domu U Mrázovky č. 13 či jinde v okolí? Zvítězí spekulant nebo zájem občanů Prahy 5 ?

Za nejoptimálnější řešení, které by mohlo být přijatelným konsensem pro všechny strany (Prahu 5, majitele/investora, místní obyvatele a sousedy, zahrádkáře) bych osobně považoval výkup pozemků do vlastnictví obce a následná jejich následnou revitalizace buď ve veřejný park nebo je případně využít pro rozšíření existující zahrádkářské kolonie, čímž by odpadly náklady na údržbu a znamenalo by to i ekonomický zisk z pronájmu pozemků. Na příkladu mnoha zahrádkářských kolonií v Praze je patrné, že v posledních letech vzrostl nebývale zájem o pronájem zahrádek, dochází k renesanci tohoto českého fenoménu a poptávka jednoznačně převyšuje nabídku, tedy je méně pozemků než zájemců. Navíc sama koalice podporuje vznik, fungování a rozvoj ak komunitních zahrad, tak zahrádkářských kolonií. Navíc dlouhodobě upozorňuji, že právě výkup konkrétních pozemků je pro obec tou nejlepší investicí do budoucna. Uvidíme, jaký zájem nakonec zvítězí na radnici Prahy 5.

Odkazy:

https://www.zivapraha5.cz/l/mrazovka-opet-v-hledacku-developeru/

https://www.zivapraha5.cz/l/petice-proti-zmene-uzemniho-planu-v-lokalite-mrazovka/