Vyjádření zastupitele Lukáše Budína k radničnímu článku ve věci výstavby na Klamovce

13.12.2017

S údivem jsem si přečetl článek na webu Prahy 5 Reakce Městské části Praha 5 na situaci ohledně zástavby území vedle parku Klamovka (viz odkaz níže). Ač se tento článek nazývá reakce, tak není konkrétně zmíněno, na co přesně reaguje, na jaké konkrétní vyjádření, článek nebo dokonce na KAMPAŇ, jak jev článku několikrát zdůrazněno. Jak vidno, tento termín se v politické kultuře ČR ujal a Praha 5, aby byla IN, ho obratem převzala. Opět není řečeno, jakým způsobem je vedena kampaň, co přesně sleduje, velmi vágně se v článku hovoří o politickém, předvolebním pozadí, což je další oblíbené vysvětlení radnice, když reaguje na kritiku své nečinnosti a vytýkání chyb.

Mám asi tu smůlu, že jsem zastupitel, protože jakékoliv mé vyjádření nyní bude označováno jako politická kampaň proti bezvadně fungující radnici Prahy 5. Co nadělám? Že však článku jsou napadání opoziční zastupitelé, to již tedy jaksi není politická kampaň proti znevýhodněnému politickému soupeři? Znevýhodněnému, protože nemá možnost se bránit!

Co považuji za unfair a nehoráznost, že radniční web je zneužit k politickému boji a napadání opozičních zastupitelů! V mém případě se to stalo již podruhé. Jak je možné, že na webu jsou zmíněni napadáni, dotazováni opoziční zastupitelé a není jim dán prostor k vyjádření? Toto považuje vedení radnice za v pořádku?

Vzhledem k tomu, že radnice mi nedala možnost se vyjádřit, tak využívám webu Živé Prahy 5 a veřejně se ptám vedení radnice:

 • Z čeho usuzuje, že proti ní vedu kampaň?
 • Na jaká vyjádření a články toto vyjádření radnice reaguje?
 • Jak došel autor článku k informaci, že se stavím do čela občanských spolků?
 • Z jakého důvodu mi nedala prostor k vyjádření?
 • Domnívá se Praha 5, že ji pomlouvám v médiích? Pokud ano, prosím o doložení, jak, kdy a v jakých médiích.

K samotné situaci Klamovka:

 • Nikdy a nikde jsem netvrdil a ani se nevyjádřil, že Metrostav plánuje stavět v parku, ale v těsném sousedství parku, což jednoznačný fakt.
 • Nikdy a nikde jsem neříkal, že se bude v parku kácet.
 • Jsem pro pokračování v jednání s Metrostavem a pokusit se nalézt kompromis, což jsem vyjádřil i na jednání zasedání Výboru územního rozvoje (zasedání bylo natáčeno)
 • Nikdy a nikde jsem neobviňoval současné vedení radnice ze způsobení současného stavu na Klamovce. Naopak se snažím vést klidnou a věcnou debatu a pokusit se domluvit, což v současné době i činím a i přes tento zbytečně útočný článek budu činit nadále.
 • S médii jsem aktuální stav kolem memoranda neřešil. Nyní už budu muset.
 • Nestojím v čele občanských spolků. Jednoduše se jich i můžete zeptat. Jsem zakládajícím členem Spolku za záchranu Klamovky a zhruba rok řadovým členem jeho Rady.
 • Veřejně jsem deklaroval, aby má osoba nebyla překážkou pro jednání s vedením radnice, že na nejbližší schůzi spolku dám svoji funkci v Radě k dispozici a případně pozastavím i své členství ve spolku. Toto jsem zmínil na listopadovém zasedání ZMČ Praha 5, což lze opět doložit záznamem.
 • Na listopadovém zasedání ZMČ Praha 5 jsem pak přednesl interpelaci na pana starostu ve věci změny ÚP - viz https://www.zivapraha5.cz/l/interpelace-ve-veci-zmena-funkcniho-vyuziti-uzemniho-planu-lokalita-pri-parku-klamovka/. Toto bylo mé jediné písemné vyjádření k aktuální situaci, které jsem i zveřejnil.
 • Jsem rezidentem Klamovky. V této lokalitě žiji celý svůj život, i proto jsem se stal členem spolku a bojuji za co nejoptimálnější řešení dané situace. Napadat mě tímto způsobem, jak to učinila radnice, považuji za sprosté.

Co jsem udělal pro Klamovku:

 • V letech 2006-2010 jsem byl opozičním zastupitelem na Praze 5 a šance něco prosadit byla fakticky nulová. Opozice byla tvrdě válcována koaliční většinou. Navíc rozhodující slovo mělo zastupitelstvo HMP, které rozhoduje o změnách ÚP.
 • Přiznávám, v tomto období jsem se věnoval primárně jiným tématům Prahy 5 a v územním rozvoji a jeho poměrně složitých procesech jsem se teprve orientoval.
 • Projednávání změn ÚP v době vlády pana primátora Béma bylo opravdu specifické a poměrně rychlé. Pamětníci jistě dosvědčí.
 • Byl jsem to já, kdo v roce 2014 předkládal podnět do zastupitelstva Prahy 5 na změnu ÚP zpět na VV a SP, kde byl téměř jednomyslně schválen. Přestal bych strašit náhradou škody, která by byla v řádech milionů a za to záchrana Klamovky stojí.
 • Pomáhal jsem zakládat místní spolek a podílel se na práci, připomínkách, námitkách k řízením ve věci výstavby na Klamovce, ať už jako člen spolku či člen Výboru ÚR. Jednou již bylo vráceno.
 • Ve funkci 1. Zástupce starosty jsem hlídal a prosazoval, aby zpětná změna na VV a SP nezapadla a byla dále projednávána. Ukázalo se, že škarohlídské předpovědi některých mých kolegů zastupitelů na rychlý konec projednávání podnětu se ukázaly jako liché, což je asi mrzí.

Nebudu se ptát, co udělali pro Klamovku a jak hlasovali současný místostarosta Lukáš Herold (místostarosta i v době vlády Milana Jančíka 2006-2010) či radní Tomáš Homola (v letech 2006-2010 zastupitel HMP, které má rozhodující slovo při změnách ÚP a odsouhlasilo i změnu na funkci obytnou v roce 2010)? Připadá mi to v tuto chvíli zbytečné a nevkusné, vedení Prahy 5 asi nikoliv.

Co tedy kritizuji, je obsah a proces vzniku memoranda, pasivitu radnice Prahy 5 protlačit do jeho textu co nejvíce výhod a prospěchu pro obec a veřejnost. Vadí mi, že obec tupě akceptuje požadavek na vzdání se legální pravomoci vstupovat do jednotlivých řízení v rámci schvalování projektu (lze to vůbec z hlediska zákonů ČR?), že se vzdává svých zbraní a možností ovlivňovat podobu této lokality. Vadí mi, že v memorandu bylo navrhováno stažení podnětu na změnu ÚP. Jednoduše podpis pod takovéto memorandum bych považoval za jednoznačné poškození veřejného zájmu, respektive zájmů Prahy 5 a jejích obyvatel. Jsem však pro to, aby se dále vyjednávalo, navrhoval jsem i konkrétní požadavky. Proto je mi opravdu líto, že vyšel na webu Prahy 5 takovýto zbytečný pamflet, který rozhodně situaci nepomůže a spíše ji rozjitří. Proč jsi vedení Prahy 5 toto učinilo? Jedná se opravdu o oficiální stanovisko Prahy 5?


Článek uveřejněný na webu Prahy 5: https://praha5.cz/cs/dokument/urad/212824-reakce-mestske-casti-praha-5-na-situaci-ohledne-zastavby-uzemi-vedle-parku-klamovka