Kdo skutečně stojí za Kavárnou co hledá jméno? Bývalý radní Prahy 5?

11.01.2018

V současné době probíhá nové výběrové řízení na provozování nebytového prostoru (NP) v ulici Stroupežnického 10, kde ještě donedávna provazovala společnost Dudes & Barbies s.r.o. Kavárnu co hledá jméno.

Necháváme nyní stranou samotnou soutěž, jejíž podmínky jistě mnohé zájemce odradily (psali jsme v minulých článcích). V poslední době totiž zastupitelé MČ Praha 5 obdrželi několik emailů, včetně toho od provozovatele bývalé Kavárny, pana Žďárského, které žádají znovu otevření Kavárny co hledá jméno, o druhou šanci, velebí dílo a nadšení dvou mladých kluků, kteří, jak je zmiňováno, svépomocí postavili na nohy dlouhou dobu zanedbávaný prostor. To však není pravdou, protože zájem o tento NP byl v minulosti velmi intenzivní a je i v současné době, nicméně Praha 5 se nedokázala rozhodnout.

Jaké je nicméně fungování, pozadí a vztahy uvnitř komerčního subjektu Dudes & Barbies s.r.o.?

Na stránkách obchodního rejstříku můžeme vedle zajímavých informací z účetní uzávěrky (obrat více jak 6,5 milonů Kč za půl roku pro s.r.o.) nalézt i notářský zápis z října 2017 (viz odkazy níže). Z tohoto zápisu vyplývá, že valná hromada Dudes & Barbies s.r.o. schválila zřízení zástavního práva k podílům společníků této s.r.o. ve výši 80% (40% pana Žďárského a 40% pana Zajíce) ve prospěch obchodní společnosti MARLYLE GROUP INT, s.r.o. zastupovanou jedinou osobou, panem Martinem Stránským. Ten byl v letech 2002-2006 radním MČ Praha 5 a v následném období pronajímal Praze 5 za zcela pro ni nevýhodných podmínek tolik kritizovanou Informační budku Nomád, která několik let hyzdila pěší zónu u Anděla. Jistě pouze shodou okolností to byla právě firma MARLYL GROUP, která Praze 5 pronajímala tuto budku za 5,4 milionů Kč.

Z jakého důvodu zastavili pánové Žďárský a Zajíc své podíly bývalému vlivnému politikovi Prahy 5, v současné době byznysmenovi a společníku několika firem, z nichž jenom MARLYL GROUP má roční obrat kolem 20 milionů Kč?

 Kdo tedy skutečně rozhoduje a řídí Dudes & Barbies s.r.o. a má tak zájem na pokračování provozu Kavárny co hledá jméno? Jsou to opravdu nadšení kluci pan Žďárský a pan Zajíc, donedávna jednoznační většinoví vlastníci zmíněného s.r.o. a provozovatelé Kavárny co hledá jméno?

Vyvstává zde mnoho otázek a nejasností a necháváme na každém, jak si celou situaci vyhodnotí a odpoví si na výše položené otázky. Připadá nám však, že ona aureola jedinečného podniku provozovaného nadšenci nikoliv primárně pro zisk dostává povážlivé trhliny.

Odkazy:

Výpis z obchodního rejstříku Dudes & Barbies s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=917552

Notářský zápis ze dne 11. 10. 2017 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=50752118&subjektId=917552&spis=1008171

Výpis MARLYLE GROUP INT, s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=345073&typ=UPLNY