KANDIDÁTKA ODEVZDÁNA. JDEME DO VOLEB S PROKOPSKÝMI. ZA PRAHU 5 ŽIVOU!

01.08.2018

Živá Praha 5 jde do říjnových komunálních voleb se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, spolkem s dlouholetou tradicí a zkušenostmi s ochranou přírody a životního prostředí nejenom Prahy 5.

Jedničkou kandidátky je Josef Matoušek a dvojkou Lukáš Budín, lídrovský tandem, který se vhodně doplňuje, oba jsou současní zastupitelé s bohatými znalostmi Prahy 5 a zkušenostmi z komunální politiky. Za Josefem Matouškem, předsedou Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, stojí 27 let dobrovolnické práce v oblasti ochrany zeleně a přírody. Lukáš Budín vedle zaměření na územní rozvoj dlouhodobě spolupracuje s místními spolky, jejichž zástupci rovněž posílili společnou kandidátku Živá Praha 5 a Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (dále jen ŽP5+SpoPaDú).

Josef Matoušek: "Za svůj hlavní programový cíl pokládám dodržování či respektování zákonů ČR. Stejně jako zákony musí respektovat každý občan, tak by je měli respektovat i úředníci a politici. Např. dopravní policista vyžaduje dodržování dopravních předpisů, jako ochránce přírody zase musím vyžadovat respektování platných zákonů o životním prostředí. Bohužel jsou zákony a předpisy často ohýbány a obcházeny a škody jsou pak nenahraditelné - pokácené stromy, výstavba v přírodní rezervaci a další."

Lukáš Budín: "Moje heslo se nemění, chci v Praze 5 žít, nejenom bydlet či přežívat. V Praze 5 jsem se narodil a žiju celý život a rád bych i žil, pokud možno ještě nějakou dobu. A to je vlastně i má hlavní motivace, proč jsem se rozhodl kandidovat. Spojení se spolkem z Prokopáku je pro mě osobně symbolické. Demonstruje naši snahu spolupracovat se spolky a vůbec aktivními lidmi, naslouchat jim a nechat si od nich i poradit. Naše kandidátka je občanskou platformou a iniciativou, proto na ni naleznete 90% zástupců bez stranické příslušnosti, ale s o to větším zájmem o Prahu 5. A právě tuto nestraničnost vnímám jako naše plus a ukázku toho, že chceme komunikovat a spolupracovat s občany Prahy 5 napřímo, bez stranických sekretariátů."

Jako další naleznete na kandidátce současnou zastupitelku, Marii Sternovou, historičku umění, která se zaměřuje především na ochranu kulturních památek. Za ní následuje doktor Jan Pláteník, univerzitní pedagog a vědecký pracovník, autor návrhu na vznik ptačí rezervace u tramvajové smyčky na Barrandově.

Na dalším místě je provozovatelka pizzerie z Hlubočep, Lucie Matejková a dále Petr Kumandžas, muzikant a dlouholetý terénní pracovník v sociálních službách.

Následuje Jitka Matoušková, rovněž ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a Petr Hnyk, zastupitel a náš dopravní expert.

První desítku uzavírá Pavel Svoboda, autodopravce a Aleš Posselt, manažér rodinné firmy a předseda spolku Za Hřebenky.

Na dalších místech můžete nalézt architekty, projektanty, živnostníky, ale i horolezce a potápěče, lékaře, jevištního technika, důchodce, a současně i členy místních spolků např. z Klamovky, Hřebenek, Hlubočep, všechno aktivní občané se zájmem o Prahu 5.

Kompletní kandidátku naleznete v příloze.

ZAČÍNÁ KAMPAŇ. MÁTE SE NAČ TĚŠIT:)! CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

Připravujeme pro Vás volební web a podrobnější program naše cíle, rovněž sérii článků, kde se dozvíte něco více o jednotlivých kandidátech, co jsme již na radnici Prahy 5 prosadili, tedy jaká práce za námi stojí. Zároveň plánujeme akce a setkání, kde si můžeme neformálně podebatovat ( např. u ohníčku a buřtů), pravidelné tematické přednášky či vycházky. Naše kampaň bude kontaktní, jsme občanskou iniciativou, která nespoléhá na koblihy, drahou
venkovní reklamu a marketingové fígle. Budeme se snažit, co nejvíce se
s Vámi setkávat, diskutovat a sbírat podněty a rady. Naší silou jste opravdu Vy, občané Prahy 5. Těšíme se na spolupráci!

Vaše ŽP5+SpoPaDú