K novele stavebního zákona:

30.05.2017

Dnes bude senátní Výbor pro územní rozvoj znovu projednávat návrh novely stavebního zákona se zpravodajkou - senátorkou Jitkou Seitlovou. Jsme přesvědčeni, že zákon v navrhované formě bude lidem velmi ztěžovat orientaci v této právní úpravě. Přitom se jedná o zákon, se kterým se za život setká snad každý člověk. Formulace zákona jsou složité a nepřehledné, paragrafy se, zcela zbytečně, opakují. A pro případy, kdy je občan přesvědčen, že jeho práva nejsou dostatečně hájena, mu novela možnosti obrany nedává. Navíc zcela paralyzuje možnost účasti občanských sdružení v projednávání záměrů staveb, které mohou být v blízkosti obydlí nebo rekreakčních prostorů běžného občana. Jsou to právě občanská sdružení, která vznikají ad hoc nebo i ta, která mají určitou erudici a v řadě případů pomohla tomu, aby bylo právo nalezeno a aby byla ochrana zájmů občanů, vlastníků nemovitostí, zdraví a přírody respektována. Tento návrh novely omezuje ty, kteří se nemohou adekvátně bránit, veřejnost a občanský sektor. Živá Praha 5 podporuje občanský aktivismus a spolky, které v Praze 5 vznikly velmi často právě k zabránění konkrétní neadkvátní zástavby, zničení památky, vykácení stromů, absenci občanské a veřejené vybavenosti a dalších jevů. Tato novela omezuje občanská práva (daná ústavou) ovlivňovat prostředí ve kterém žijí. Novela, která nijak nezjednošuje všemožná řízení a počet razítek, neulehčuje práci ani stavebním úřadům. Držíme dnes senátorům Láskovi, Seitlové a dalším palce.

Toto není novela ale paskvil - zákon je potřeba změnit, ale nikoliv takovýmto způsobem! Je potřeba ho změnit od základu a na bázi široké diskuze. ŽP5 vše a bude informovat.
https://www.vrattelidemprava.cz/

https://nazory.ihned.cz/c1-65746820-a-ted-uz-mlcte-stat-rozhodne-za-vas