Interpelace ve věci likvidace úspěšné výstavní galerie v Portheimce

12.01.2018

Níže přikládáme interpelace našeho zastupitele, Petra Hnyka, které přednesl na posledních dvou zásedáních Zastupitelstva MČ Praha 5, a to ve věci využití letohrádku Portheimka. 

Celou záležitost považujeme za navýsost vážnou a poškozující veřejné zájmy nejenom Prahy 5. Nemůžeme tolerovat likvidaci fungující výstavní galerie v letohrádku Portheimka a instalaci Muzea skla tamtéž, to vše za nestandardních podmínek - bez představení koncepce, podrobného plánu činnosti, narychlo připravenou smlouvu s faktickými chybami, štědrý příspěvek z kasy Prahy 5 ve výši 13 milionů Kč na tři roky soukromému provozovateli muzea.

Za výstavní galerii se postavil Spolek pražských výtvarných umělců a mnozí další. K celé kauze připravujeme samostatný článek.

Interpelace Petra Hnyka a jednu odpověď místostarosty Herolda naleznete na:

https://praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/10557

https://praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/10559