Hraje Praha 5 čistou hru? "Vypsaný záměr pronájmu je netransparentní", říká Lukáš Wagenknecht.

04.01.2018

V novém roce obdrželi všichni zastupitelé Prahy 5 vyjádření Centrum of Excellence for Good Governance (dále jen GG) k Záměru pronájmu nebytového prostoru ve Stroupežnického 10, kde ještě donedávna působila Kavárna co hledá jméno.

Jak jsme informovali, tak původní soutěž byla zrušena bez uvedení důvodu a byla vypsána nová soutěž se značně upravenými pravidly.

Stejně jako pan Lukáš Wagenknecht zastupující spolek GG považujeme celou nastalou situaci za netransparentní, nehospodárnou a samotnou soutěž za nepřezkoumatelnou a neurčitou. Za její jediný evidentní cíl považujeme odrazení všech potenciálních uchazečů a pronajmutí daného prostoru předchozímu nájemníkovi. To potvrzuje i fakt, že předcházející nájemník si s jistotou tohoto postupu ani neobtěžoval odstěhovat vybavení, které tam dodnes zanechal, i když byla nájemní smlouva ukončena již k 30. září 2017!

Proč Praha 5 postupuje takto nestandardně, netransparentně, mlží a vyhýbá se jasným odpovědím, proč vymýšlí dvoukolovou soutěž, které chybí jasně vytyčená a faktická pravidla? I na toto se ptá Lukáš Wagenknecht v níže přiloženém vyjádření.

Celá situace je jednoznačně podezřelá, což dokládá i interpelace našeho zastupitele Lukáše Budína na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5:

https://praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/10558

Hraje Praha 5 v této záležitosti čistou hru? ŽP5 má o tomto velké pochybnosti. Takto se rozhodně nechová řádný hospodář. Vedení Prahy 5 by si mělo uvědomit, že majetek, který spravuje nepatří konkrétním jednotlivcům z vládnoucí koalice, ale všem občanům Prahy 5. Připadá nám, že se vládnoucí koalice chová přesně naopak a tento záměr pronájmu je pouze jeden z případů, který dokládá, jak se na Praze 5 hospodaří s veřejným majetkem. Podporujeme transparentní a nediskriminační veřejnou soutěž za jasně stanovených pravidel, nechť vyhraje opravdu ten nejlepší. Dvoukolová soutěž, tolik oblíbená starostou Prahy 5 Pavlem Richterem (TOP09), rozhodně nepovažujeme za vhodný typ výběrových řízení.